Poznanie  &  Gnosis

... V dôvere je kľud, v kľude je Láska a v  Láske je všetko v poriadku ...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Vytvorte si webové stránky zdarma!